A+ R A-

Přijaté děti 2022/2023

Vážení rodiče, 9.5.2022 bylo podáno 50 Žádostí o přijetí do MŠ. Přijato bylo  všech 50 dětí. Kapacita mateřské školy je zcela naplněna.

Registrační čísla Žádostí o přijetí do MŠ:

Děti , přijaté  do MŠ Studánka – U Školy 194:

0222

0422

0922

1022

1122

1222

1312

1412

1512

1622

1722

1822

1922

2122

2222

2322

2422

2522

2622

2722

2822

2922

3122

3222

3422

3822

3922

4422

4722

4822

 

Dostavte se v úterý 24.5.2022 v 10,00 hodin do Mateřské školy Studánka – U Školy 194 na informativní schůzku a pro převzetí Rozhodnutí o přijetí.

 

Děti, přijaté do MŠ Studánka- Liberecká 76:

0122

0322

0522

0622

0722

0822

2022

3022

3322

3522

3622

3722

4022

4122

4222

4322

4522

4622

4922

5022

 

Dostavte se v úterý 24.5.2022 v 10,00 hodin do Mateřské školy Studánka – Liberecká 76 na informativní schůzku a pro převzetí Rozhodnutí o přijetí.

 

 Moc se na Vaše děti i na Vás těšíme v novém školním roce.

 

                                                     Bohumila Šimonová, řed.MŠ Studánka

Informace k zápisu dětí z Ukrajiny

V mateřské škole může být vzděláváno dítě:

 • kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.Musí se prokázat vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K zápisu přinést :

 • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
 • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
 • Potvrzení dětského lékaře ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
 • Žádost o přijetí do MŠ v češtině i ve dvojjazyčné verzi

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Doklad o očkování

Žádost o přijetí do MŠ

Projektový týden – „ Zahrada plná života"

Cílem projektu bylo seznámení dětí s tím, co všechno roste a žije u nás na zahradě, posílení vztahu k drobným živočichům, rozvoj dovedností šetrného zacházení s živými tvory, seznámení s opatřeními, kterými můžeme podpořit výskyt drobných živočichů v zahradě, rozvoj vědomostí, jak ze semínka vzniká rostlina, posílení pozitivního vztahu ke včelám, pochopení provázanosti života včel s našimi vlastními životy.

Projektový týden Zahrada plná života - foto

Číst dál: Projektový týden – „ Zahrada plná života"

STRAVNÉ od 1.4.2022

Vážení rodiče,        
vzhledem ke stále rostoucím cenám potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného od 1.4.2022
         
strávníci přesnídávka oběd svačina celkem
CELODENNÍ 3 - 6 let 9 23 8 40Kč/den
CELODENNÍ 7let 10 24 8 42Kč/den
POLODENNÍ 3 - 6 let 9 23 0 32Kč/den
POLODENNÍ 7 let 10 24 0 34Kč/den

Tematický den: Den s knihou

Na dnešní den si děti přinesly své oblíbené knížky. Představily je, řekly, o čem kniha je, prohlédly si je vzájemně mezi sebou. Naše školnice Irenka je vystudovaná  vazačka knih, dětem proto velice zasvěceně předvedla, jak vznikají, jaké existují druhy knih a druhy papíru, jaké nářadí vazač knih potřebuje, jak se knihy vážou, jak se opravují, jaké materiály se používajíé na obálky, jak s knihami máme zacházet, kam se ukládají a mnoho dalšího.

Den s knihou

Ještě se děti chystají na návštěvu Městské knihovny. Tento den byl pro děti velice přínosný, děti byly velice pozorné a soustředěné.

Projektový týden – Voda, podmínka života na Zemi

Cílem projektu bylo seznámit děti s vodou:

Vznik, koloběh v přírodě, využití v domácnosti, důležitost vody, využití v přírodě, zpracování vody, čistička odpadních vod, nutnost šetření vodou, způsoby, jak vodou šetřit.

Naučit se používat badatelské náčiní ( lupy, zvětšovací kelímky, sítka, mikroskopy, dalekohledy…), naučit se pozorovat své okolí, vnímat rozdíl mezi živou a neživou přírodou.

V rámci projektového týdne děti byly u studánky, u rybníka, v mokřadech, všude zkoumaly vodní toky, do školky donesly vodu, kterou následně zkoumaly a porovnávaly.

Zjišťovaly přítomnost vody v různých potravinách, ochutnávaly vodu sladkou, slanou, kyselou, hořkou, vybíraly, které voda je vhodná k pití.

Hledaly a navrhovaly řešení, jak vodou šetřit nejen ve školce, ale i doma.

S vodou dělaly pokusy – jak ve vodě vyroste gumový medvídek, jak se pomocí vody a lentilek dá vyrobit duha…

Své poznatky ztvárnily ve výtvarných činnostech.

Tento týden přinesl dětem, ale i nám hodně poznatků o vodě, děti si spoustu věcí uvědomily v jasných souvislostech, měly spoustu nápadů, jak  se dá vodou šetřit.

Pokud má některý člen vaší rodiny pozitivní test na covid, nedávejte prosím, své dítě do školky

Vážení rodiče, pokud má některý člen vaší rodiny pozitivní test na covid, nedávejte prosím, své dítě do školky.

Ohrožujete tak zdraví nejen nás, zaměstnanců, ale i dalších rodin.

Buďte, prosím, ohleduplní.

Den s dopravní tématikou

Ve středu 9.2. bude ve školce projektový den – „Den s dopravní tématikou“.

Plasty, sklo a papíry neházíme do díry

V rámci projektového týdne s názvem : „Plasty, sklo a papíry neházíme do díry" se děti naučily písničku :

                                                     Třídíme odpad

 1. I když jsme jen malé děti umíme už třídit smetí – modrá, žlutá, zelená,
       /:víme, co to znamená :/.
 2. Nedá nám to žádnou práci, už jme jako dospěláci - papír, plasty, sklenice,
       /: nápojové krabice :/.
 3. Prší, prší, jen se leje, popelář se na nás směje – rychle z auta vyleze,
       /: odpadky nám vyveze :/.
 • Děli si hrály hru  Na třídící linku, závodily, který tým nejrychleji posbírá a roztřídí odpadky.
 • Naučily se správně třídit sklo, papír, plasty, kov, baterie…
 • Na vycházkách se podívaly, kde všude v Jablonném jsou nádoby na tříděný odpad, kde je sběrný dvůr
 • Jeden den si hrály pouze s plastovými víčky – vytvářely obrázky, nakládaly na auta…
 • Z plastových lahví vyráběly auta, chobotnice, letadla, roboty, rodiče…
 • Z různého nepotřebného materiálu vyrobily koláž
 • Ze skartovaného papíru a starých silonek si vyrobily balóny
 • Shlédly klip britské skupiny STOMP a následně si ve školce vybraly různé předměty se kterými se dají vyluzovat zvuky a také vytvořily vlastní skupinu
 • Na školní zahradě hledaly předměty, které jsou vytvořeny ze starého a  nepotřebného
 • Stříhaly obrázky různých předmětů a nalepovaly je ke správné barvě kontejnerů
 • A mnoho dalšího.

Projektový týden se velice vydařil, děti se s nadšením vrhaly do všech činností, všechny děti včetně těch nejmenších vědí, jak třídíme odpad ve školce, kam dáváme papíry.

Určitě jsme zase o velký krok dál v budování povědomí, proč je důležité starat se o přírodu a  chránit ji, a že se o to mohou zasloužit i úplně malé děti.

Fotografie z činností najdete ve fotogalerii.

Plán akcí na rok 2022

Vážení rodiče, do plánu akcí na letošní školní rok jsme zařadili :

Datum

   

31.1.- 4.2.

Projektový týden 

„Plasty, sklo a papíry neházíme do díry"

28.2. – 4.3.

Projektový týden

„Voda- podmínka života na Zemi“

14.3.

Projektový den

„Žabí putování"

28.3.-1.4.

Projektový týden

„Zahrada plná života“

6.4.

Projektový den

„Já mám koně"

 

Od 14.2. do 18.2.2022 jsou jarní prázdniny

Kdo má možnost nechat si své dítě doma, sdělte to učitelkám.

Školička pro nejstarší děti tento týden nebude.

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Změna termínů akcí je možná, v průběhu roku budeme upřesňovat a doplňovat i neplánované akce.

Nadále budeme zvát hosty na Velké čtení a budeme spolupracovat s MŠ Lückendorfem, pokud dovolí koronavirová situace.

Vždy bude včas upřesněno na informačních nástěnkách v šatně a na webových stránkách.

 

datum

začátek

 

Září

   

6.9.

9,00

Podzimní karneval s Inkou Rybářovou v DD – pouze nejstarší děti

7.9.

15,00

Schůzka rodičů

16.9.

8,00

Polodenní eko vycházka pro nejstarší děti – S Javorníčkem na houbách

16.9.

15,00

Účast rodičů nejstarších dětí ve výzkumné studii- podle individ.zájmu

Říjen

   

7.10.

9,00

Den s poštovní doručovatelkou

14.10.

8,00

Eko vycházka pro čtyřleté děti- Putování za zvířátky

27.10.

15,00

Dýňování

Listopad

   

4.11.

8,00

Polodenní eko vycházka pro nejstarší děti – Recyklaci, to my známe, ze starého nový máme

11.11.

9,00

Karneval v klobouku

Prosinec

   

3.12.

9,00

Čertí školka

16.12.

15,00

Vánoční besídka

21.12.

 

Štědrý večer v MŠ s nočním spaním

Leden

   

19.1.2021

9,00

Den s policistou

27.1.

8,30 - 11,00

Polodenní vycházka se všemi dětmi –„ Po stopách Yettiho“

Únor

   

15.2.

9,00

Den s dopravní tematikou

22.2.

9,00

Masopustní karneval

Březen

   

8.5.

9,00

Den s knihou

 

7,30

Eko centrum Brniště – Jak skřítci sázeli semínko

21.3.

9,00

Vítání jara

24.3.

8,00

Polodenní eko-vycházka nejstarší děti – Volám tě, sluníčko!

Duben

   

14.4..

8,00

Polodenní eko vycházka se čtyřletými dětmi

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře

21.4.

 

Eko centrum Brniště + výlet ke Dni Země na Stezku hastrmanů

29.4.

9,00

Rej malých čarodějnic

Květen

   

5.5.

15,00

Besídka ke Dni matek

9.5.

9-12,00

14-16,00

Zápis nových dětí do MŠ na školní rok 2021/2022

 

8,30

Eko centrum Brniště – Zemědělství žije

25.5.

9,00

Sportovní olympiáda

Červen

   

1.6.

 

Oslavy Dne dětí

17.6.

15,00

Závěrečná Akademie s rozloučení se školáku a s nočním spaním ve stanech

 

odpoledne

Sportovní Olympiáda MŠ v Hrádku nad Nisou – 6 dětí

30.6.

 

Den panenek a plyšáků

Ve středu 1.září se sejdeme ve školce

Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás všechny vítáme ve školce po prázdninách.
Moc se na vás těšíme, budeme si hrát, cvičit, zpívat, povídat si, tancovat…
Tak hlavně se všichni připravte, nezapomeňte pyžámka, tepláky, mikinu, bundu, pláštěnku a  holínky na zahradu.

Ve středu 1.září se sejdeme ve školce. Ahoj.

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí,  příspěvková organizace          IČ:71013083          ID DS:4c8kxcz 
Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí,   Tel.: 487 762 320  E-mail: msstudanka@volny.cz  www.ms-studanka.cz 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

GDPR

Pátrání ve Studánce