A+ R A-

Vánoční fotografování

V pondělí 17.10.2022 přijede do školky fotograf.

Od 8:00 do 9:00 hodin bude fotit  samotné děti bez rodičů, od 9:00 do 11:00 hodin se můžete přijít vyfotografovat s celou rodinou.

Sdělte učitelkám, zda se dítě bude fotit samo, nebo s vámi.

Plasty, sklo a papíry neházíme do díry

Od 3.10. do 7.10. bude ve školce probíhat týdenní projekt zaměřený na ekologii, ochranu přírody a  třídění odpadu „Plasty, sklo a papíry neházíme do díry“.

SPOLUPRÁCE S NĚMECKEM 2022

Po dvouleté nucené pauze byla obnovena spolupráce s MŠ Lückendorf.
Přihlášené děti prosíme, aby v termínu setkání měly VŽDY vhodné oblečení na zahradu (holínky, gumové kalhoty, bundu do deště apod.), v MŠ Lückendorf chodíme ven za každého počasí!!!
Svačina v den odjezdu bude vždy v 8 hod, odjezd v 8:30hod - PŘIJĎTE VČAS!
Nezapomeňte PASY!

MŠ Studánka navštíví Lückendorf čtvrtek 22.9.
MŠ Lückendorf navštíví Jablonné čtvrtek 6.10.
MŠ Studánka navštíví Lückendorf čtvrtek 20.10.
MŠ Lückendorf navštíví Jablonné středa 2.11.
MŠ Studánka navštíví Lückendorf středa 23.11.
MŠ Lückendorf navštíví Jablonné středa 14.12.


Auf Wiedersehen! :-)
Jana a Andrea

Spolupráce s Lückendorfem

Milé maminky a tatínkové, konečně můžeme obnovit spolupráci s Mateřskou školou Lückendorf v SRN.

Kdo má zájem, aby se vaše dítě této spolupráce účastnilo, nahlaste to učitelkám.

Zatím máme naplánované 4 setkání v Lückendorfu a 4 setkání v Jablonném v období září - prosinec 2022 v rámci projektu  „Voda, podmínka života na Zemi".

Děti musí mít cestovní pas nebo dětský občanský průkaz a musí jim být nejméně 4 roky.

Uzavření MŠ v době Vánočních prázdnin 2022

Mateřská škola bude v době  vánočních  prázdnin uzavřená

od 23.12.2022 do 2.1.2023

Přijaté děti Ukrajina

Ve zvláštním zápise pro mateřské školy podle zákona č.67/2022 (Lex Ukrajina) byly do Mateřské školy Studánka  Jablonné v Podještědí – Liberecká 76  přijaty děti s registračním číslem:

0122

0222

 Dostavte se  ve čtvrtek 23.6. v 10,00 hodin k převzetí Rozhodnutí o přijetí do MŠ Studánka –Liberecká 76.

Tablo 2022

Vážení rodiče, tablo naší školky je umístěné v prodejně obuvi (naproti kostelu) ve dvou výlohách.

Rýma

Milé maminky, prosím, nedávejte do školky děti se žlutou a zelenou bakteriální rýmou. Ohrožujete zdraví ostatních dětí i zaměstnanců. Děkuji.

Fotografie k vyzvednutí

Vážení rodiče, vyzvedněte si prosím u učitelek fotografie:

Školáci        – 100,Kč  (3 x portrét + společná fotografie)

Ostatní děti – 40,- Kč  (společná fotografie  )

Přijaté děti 2022/2023

Vážení rodiče, 9.5.2022 bylo podáno 50 Žádostí o přijetí do MŠ. Přijato bylo  všech 50 dětí. Kapacita mateřské školy je zcela naplněna.

Registrační čísla Žádostí o přijetí do MŠ:

Děti , přijaté  do MŠ Studánka – U Školy 194:

0222

0422

0922

1022

1122

1222

1312

1412

1512

1622

1722

1822

1922

2122

2222

2322

2422

2522

2622

2722

2822

2922

3122

3222

3422

3822

3922

4422

4722

4822

 

Dostavte se v úterý 24.5.2022 v 10,00 hodin do Mateřské školy Studánka – U Školy 194 na informativní schůzku a pro převzetí Rozhodnutí o přijetí.

 

Děti, přijaté do MŠ Studánka- Liberecká 76:

0122

0322

0522

0622

0722

0822

2022

3022

3322

3522

3622

3722

4022

4122

4222

4322

4522

4622

4922

5022

 

Dostavte se v úterý 24.5.2022 v 10,00 hodin do Mateřské školy Studánka – Liberecká 76 na informativní schůzku a pro převzetí Rozhodnutí o přijetí.

 

 Moc se na Vaše děti i na Vás těšíme v novém školním roce.

 

                                                     Bohumila Šimonová, řed.MŠ Studánka

Informace k zápisu dětí z Ukrajiny

V mateřské škole může být vzděláváno dítě:

  • kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.Musí se prokázat vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K zápisu přinést :

  • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
  • Potvrzení dětského lékaře ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
  • Žádost o přijetí do MŠ v češtině i ve dvojjazyčné verzi

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Doklad o očkování

Žádost o přijetí do MŠ

Projektový týden – „ Zahrada plná života"

Cílem projektu bylo seznámení dětí s tím, co všechno roste a žije u nás na zahradě, posílení vztahu k drobným živočichům, rozvoj dovedností šetrného zacházení s živými tvory, seznámení s opatřeními, kterými můžeme podpořit výskyt drobných živočichů v zahradě, rozvoj vědomostí, jak ze semínka vzniká rostlina, posílení pozitivního vztahu ke včelám, pochopení provázanosti života včel s našimi vlastními životy.

Projektový týden Zahrada plná života - foto

Číst dál: Projektový týden – „ Zahrada plná života"

STRAVNÉ od 1.4.2022

Vážení rodiče,        
vzhledem ke stále rostoucím cenám potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného od 1.4.2022
         
strávníci přesnídávka oběd svačina celkem
CELODENNÍ 3 - 6 let 9 23 8 40Kč/den
CELODENNÍ 7let 10 24 8 42Kč/den
POLODENNÍ 3 - 6 let 9 23 0 32Kč/den
POLODENNÍ 7 let 10 24 0 34Kč/den

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí,  příspěvková organizace          IČ:71013083          ID DS:4c8kxcz 
Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí,   Tel.: 487 762 320  E-mail: msstudanka@volny.cz  www.ms-studanka.cz 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

GDPR

Pátrání ve Studánce