A+ R A-

Informace k zápisu dětí z Ukrajiny

V mateřské škole může být vzděláváno dítě:

  • kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.Musí se prokázat vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K zápisu přinést :

  • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
  • Potvrzení dětského lékaře ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
  • Žádost o přijetí do MŠ v češtině i ve dvojjazyčné verzi

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Doklad o očkování

Žádost o přijetí do MŠ

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí,  příspěvková organizace          IČ:71013083          ID DS:4c8kxcz 
Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí,   Tel.: 487 762 320  E-mail: reditelka@ms-studanka.cz   www.ms-studanka.cz 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

GDPR

Pátrání ve Studánce