A+ R A-

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ 2021/2022

Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p. o., Vás zve na zápis prvňáčků. Ten letos proběhne v termínu 7. – 16. 4. 2021, bude umožněn distanční průběh. Žádost k přijetí k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

-         do datové schránky školy – ID adresa: 6meqgsh

-         e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-         poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p. o., U školy 98, Jablonné v Podještědí, 47125,

-         osobním podáním ve škole - s sebou rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Součástí přihlášky bude:

žádost o přijetí na školu,

kopie rodného listu dítěte,

evidenční list žáka,

generální souhlas,

případně dokumentace ze školského poradenského pracoviště.

Kritéria pro přijetí do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevře Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p.o. dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 54 žáků.

1 - Přijaty budou všechny děti ze spádového obvodu školy.

V případě volné kapacity do určeného počtu 54 žáků ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí):

2 - Sourozenci ve vyšších ročnících školy.

Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

3 - Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy základní školy v Jablonném v Podještědí, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově. Rozhodujícím podkritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat pole data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).

V případě, že se zákonní zástupci rozhodnou k osobnímu podání přihlášky, doporučujeme využít rezervační systém:  https://zsjablonnevp.reservando.cz/

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Motivační část zápisu – pohovor s dítětem - proběhne dobrovolně v online podobě po dohodě – v případě zájmu pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud to epidemická situace umožní, proběhne v červnu schůzka přijatých dětí a jejich rodin s třídními učitelkami a vedením školy, předběžně je naplánována na čtvrtek 10. 6. 2021 od 17.00 hod.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Proč zvolit školu právě v Jablonném v Podještědí?

Profilujeme se jako škola:

  • bezpečná a předcházející sociálně patologickým jevům
  • podporující výuku cizích jazyků
  • podporující sportovní aktivity
  • učící žáky v souvislostech, vytvářející žákům prostor pro rozvoj gramotností
  • nabízející mimoškolní aktivity žákům i veřejnosti
  • rozvíjející dovednosti v informačních a komunikačních technologiích
  • podporující participaci žáků
  • zaměřená na podporu zdravého životního stylu a ekologii
  • aktivní, nabízející žákům účast na kurzech, projektech, soutěžích
  • efektivně reagující na společenské potřeby

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí,  příspěvková organizace          IČ:71013083          ID DS:4c8kxcz 
Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí,   Tel.: 487 762 320  E-mail: reditelka@ms-studanka.cz   www.ms-studanka.cz 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

GDPR

Pátrání ve Studánce